Statutter

Statutter illustrasjon

STATUTTER FOR TORNADO BERGEN FOTBALLKLUBB, VEDTATT AV ÅRSMØTET 07.01.2009

§ 1     FORMÅL

Tornado Bergen Fotballklubb skal være et sportslig og sosialt samlingspunkt for utflyttede vågsøyværinger i Bergen.

Tornado Bergen Fotballklubb skal legge til rette for sosialt samvær og fysisk aktivitet for sine medlemmer.

I Tornado Bergen Fotballklubb skal det sosiale og inkluderende komme foran sportslige målsetninger.

§ 2     MEDLEMSKAP

Bare de som har direkte eller indirekte tilknytning til Vågsøy har rett til å bli tatt opp som medlem i Tornado Bergen Fotballklubb.

Passivt medlemskap oppnås gjennom kjøp av målaksjer og gir følgende fordeler:

a.      Stemmerett på årsmøte.

b.      Gratis inngang til klubbens hjemmekamper..

c.      Invitasjon til årsfest.

Kontingent for aktivt medlemskap fastsettes av årsmøte.

§ 3     ORGANISASJON

Årsmøte er klubbens øverste organ. Styret skal stå for den daglige driften.

§ 4     ÅRSMØTE

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar etterfølgende år. Innkalling skjer via e-post samt ved annonsering på klubbens hjemmeside.

Årsmøtets vedtak krever alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i disse statuttene.

Saker som skal behandles på årsmøte:

a.      Styrets årsmelding

b.      Regnskap

c.       Fastsettelse av kontingenter

d.      Budsjett

e.      Valg av styremedlemmer

§ 5     STYRET

Styret skal bestå av 5 medlemmer med ansvar for henholdsvis marked, økonomi, sportslig og arrangement, i tillegg til en styreleder. Det skal også utnevnes 1 vara.  Styret er vedtaksfør når over halvparten av medlemmene er fremmøtt.

§ 6     ØKONOMISK OVERSKUDD

Inntil 80 % av klubbens overskudd kan deles ut til et samfunnsnyttig formål i Vågsøy. Styret skal overfor årsmøtet innstille på et slikt formål.

Årsmøtets vedtak etter denne paragraf krever kvalifisert flertall.

§ 7     ENDRING AV VEDTEKTER

Disse vedtektene kan bare endres av årsmøte.

Endring etter denne paragraf krever kvalifisert flertall.

 

****

Endringer av årsmøte:

15.01.2010 – § 5.

22.03.2013 – § 5. Styret utvidet til 5 medlemmer.

 

Legg igjen en kommentar.


seven + 9 =

Du kan bruke disse HTML-taggene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>